Sākums

SFR Photo gallery Klimata pārmaiņas un to novēršanai nepieciešamos risinājumus vides izglītībā parasti skaidro trauksmainā un pesimistiskā tonī, neņemot vērā sabiedrības lomu.

Projekts «Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» piedāvā atšķirīgu pieeju vides izglītībai, balstītu uz vietējās sabiedrības līdzdalību un sociālo konstruktīvismu (kur mācīšanās ir aktīvs, konstruktīvs process), kad skolēni pozitīvā un radošā veidā meklēs viņu kopienai vispiemērotākos problēmu risinājumus.
Projekts veicina iniciatīvu, uzņēmību un radošumu, kas 21. gadsimta skolas pietuvina reālajai dzīvei, atver sabiedrībai, izmanto inovatīvas aktīvās mācīšanās metodes un padara mācīšanos saistošu.